2023-06-05

Uzbekija kviečiama prisijungti prie Orhuso konvencijos

Praėjusią savaitę Uzbekijos sostinėje Taškente vyko Tarptautinė apskritojo stalo diskusija, skirta skatinti šalį dar šiemet prisijungti prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencijos).

Renginiu, kurį organizavo JTEEK, bendradarbiaudama su Uzbekijos Gamtos išteklių ministerija, Vokietijos tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, JT plėtros programa, ESBO bei kitomis organizacijomis partnerėmis, siekta Uzbekijai padėti geriau suprasti konvencijos teikiamą naudą ir galimybes, remiantis šalių patirtimi įgyvendinant konvencijos principus.

Lietuva pristatė savo gerąsias praktikas, visuomenę įtraukiant į sprendimų priėmimą, organizuojant atvirą dekarbonizacijos priemonių siūlymo ir svarstymo procesą „Misija: nulis“ bei bendruomenės nariams dalyvaujant miesto plėtros projektuose, vykdomuose Vilniaus miesto savivaldybės įmonės UAB „Vilniaus planas“.

Uzbekija yra vienintelė JTEEK valstybė narė Centrinėje Azijoje, kuri nėra Orhuso konvencijos šalis. Žmogaus teisių klausimai, tarp jų ir aplinkosaugos klausimai Uzbekijoje yra labai svarbūs regionui vis dar patiriant skaudžius Aralo jūros katastrofos padarinius, atsiliepiančius visuomenės sveikatai. Svarbu paminėti ir šių metų balandį viešu referendumu priimtą naują valstybės Konstituciją, kurioje be kita ko įtvirtinti ir stipresni valstybinės aplinkos apsaugos įsipareigojimai.

Susitikimą atidaręs Uzbekijos gamtos išteklių ministras Aziz Abdukhakimov džiaugėsi, kad naujoji Konstitucija sudarys sąlygas plėsti ministerijos mandatą, aktyviau veikti kovos su klimato kaita, vandenų ir oro taršos, bioįvairovės išsaugojimo klausimais nacionaliniu ir regioniniu lygiu.

Lietuvai renginyje atstovavęs Orhuso konvencijos Biuro pirmininko pareigas nuo 2021 m. einantis Aplinkos ministerijos Darnaus vystymosi ir strateginių pokyčių grupės vadovas Aurimas Saladžius teigia, kad Uzbekijos pastangos tapti Orhuso konvencijos bendruomenės nariais siunčia pozityvų signalą dėl visuomenės įtraukimo į šalies valdymo procesus.

„Lietuvos pozicija dėl Uzbekistano prisijungimo prie Orhuso konvencijos – vienareikšmiškai teigiama. Orhuso konvencijos narystės plėtra didina tarptautinio aplinkosauginio bendradarbiavimo galimybes, aplinkos gynėjų apsaugą, stiprina valstybių narių atsakomybes ir padeda užtikrinti visuomenės teises dėl informacijos gavimo, dalyvavimo sprendimų priėmimo procese, kreipimosi į teismus aplinkos klausimais“, – sako Aurimas Saladžius.

Pernai prie konvencijos prisijungė pirmoji Afrikos valstybė – Bisau Gvinėja, dėl kaltinimų aplinkos gynėjų persekiojimu pasitraukė Baltarusija. Šiuo metu 47 valstybės yra Orhuso konvencijos narės.