2023-06-06

Užfiksuota rekordinė žievėgraužio tipografo populiacijos gausa

Valstybinės miškų tarnybos specialistams tęsiant žievėgraužio tipografo (Ips typographus L.) populiacijos stebėjimą, užfiksuota didžiausia eglynų pagrindinio kenkėjo – žievėgraužio tipografo vabalų skraidymo gausa. Šį pavasarį ji gausiausia per dvidešimt vienerius metus, kai nuo 2003 metų pradėta vykdyti nuolatinė šio kenkėjo stebėsena.

22 eglynų kirtavietėse iškabintose 132 specialiose gaudyklėse 2023 m. gegužės 29 – birželio 1 dienomis buvo atlikta sugautų žievėgraužio tipografo vabalų antroji apskaita. Buvo suskaičiuotos į stebėjimui skirtas gaudykles pakliuvę kinivarpos. Nustatyta, kad kenkėjo populiacija, lyginant su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, gerokai išaugo 18 eglynų, viename ji išliko labai panašiame lygyje ir tik nežymiai pamažėjo 3 eglynuose (žiūrėti paveikslėlius). Daugiausiai žievėgraužio tipografo vabalų sugauta Panevėžio regione, mažiausiai – Tauragės. Labiausiai kenkėjų pagausėjo Anykščių regione, kur sugauta vidutiniškai 2,6 karto daugiau vabalų nei pernai. Daugiau nei dvigubai žievėgraužio tipografo populiacija išaugo Rokiškio, Telšių ir Dubravos regionuose.

Apniktose vėjo išverstose eglėse žievėgraužio tipografo pirmoji karta gegužės pabaigoje jau pasiekė lėliukių fazę.

Žievėgraužio tipografo populiacijos gausumas po dviejų apskaitų ir jos palyginimas su 2022 metais

Per dvi apskaitas vienoje gaudyklėje vabalų sugauta pusantro karto daugiau nei 2022 m. per tą patį laikotarpį. Iš viso per pirmąsias 6 stebėjimo savaites 132 gaudyklėmis buvo sugauta 1 147 778 vnt. žievėgraužio tipografo suaugėlių. Viena gaudykle vidutiniškai sugauti 8695 žievėgraužiai. 2023 metais viena gaudykle sugauta 20 procentų vabalų daugiau, nei per 2014 metų tą patį laikotarpį, kuomet buvo fiksuota gausiausia žievėgraužio tipografo populiacija per visą stebėjimų laikotarpį (nuo 2003 m. stebėsenos vykdymo pradžios).

Šių metų pavasarinė žievėgraužių gausa rodo, kad žievėgraužio tipografo populiacija per 2021-2022 metus nuo labai negausios pasiekė rekordines aukštumas. Pagausėjimą lėmė trejus metus pasikartojantys sausų ir kaitrių orų laikotarpiai, pernai rugpjūčio mėnesį vyravę ekstremaliai karšti ir sausi orai, šių metų balandžio ir gegužės sausi ir saulėti orai. Galutinis žievėgraužio tipografo pirmos generacijos gausumas bus įvertintas atlikus trečiąją apskaitą birželio mėnesio pabaigoje, kuomet baigsis kenkėjo seserinės generacijos vabalų skraidymas.

Sausringas pavasaris buvo labai palankus masiniam kinivarpų skraidymui, eglių apnikimui ir dauginimuisi jose. Valstybinės miškų tarnybos specialistai atkreipia miškų savininkų ir valdytojų dėmesį, kad visuose Lietuvos eglynuose susidarė palankios sąlygos žievėgraužio tipografo masiniams židiniams susidaryti ir plėstis. Visų regionų eglynuose yra nesutvarkytų nudžiūvusių ir džiūstančių eglių, kurias kenkėjas apniko pernai. Taip pat miškuose pastebimi dideli kiekiai laikomos spygliuočių paruoštos medienos, kuri gali būti kenkėjo pasidauginimo ir plitimo šaltiniu. Stebimas kenkėjų šviežiai apniktų žalių eglių paieškos medynuose ir pašalinimo iš miško atsilikimas, todėl jos platina kenkėjus.

Valstybinė miškų tarnyba primygtinai rekomenduoja visiems miško savininkams ir valdytojams žvalgyti pusamžius ir vyresnius eglynus, ypač tuos, kuriuose kenkėjų židiniai jau buvo pernai. Labai svarbu laiku pastebėti ir pašalinti iš miško žalias apniktas egles, jų vėjavartas, vėjalaužas ir labai pažeistus medžius, laikantis Miško sanitarinės apsaugos taisyklių 29 ir 30 punktų reikalavimų bei užtikrinti medienos apsaugą miško sandėliuose. Birželio – rugpjūčio mėnesių laikotarpiu reiktų susilaikyti nuo pagrindinių ir einamųjų miško kirtimų vykdymo eglynuose, o tuomet visą dėmesį ir pastangas sutelkti į sanitarinių miško kirtimų savalaikį atlikimą.

Trumpą informaciją ir rekomendacijas susijusias su žievėgraužio tipografo apniktų eglių tvarkymu galima rasti ČIA.

Valstybinės miškų tarnybos informacija