>
2023-10-23

XVII Lietuvos urbanistinis forumas kvies diskutuoti apie tvarų miestą

Lapkričio 9 d. Aplinkos ministerija  rengia XVII Lietuvos urbanistinį forumą. Registruotis į renginį galite čia.

Šiemet didžiausias dėmesys forume bus skirtas Lietuvos miestų vystymosi tvarumui. Renginyje bus diskutuojama, kaip miestuose išvengti stichiškos plėtros, kaip juose keičiasi žalieji plotai, ar dirbtinis intelektas daro įtaką planuojant miestus, kokį vaidmenį atlieka ekosistemos. Savo įžvalgomis, tyrimais ir patirtimi dalinsis šios srities profesionalai iš Lietuvos ir užsienio valstybių. 

Lietuvoje miestuose gyvena apie 67 proc. šalies gyventojų.  Didiesiems miestams būdingi specifiniai iššūkiai: nevaldoma suburbanizacija, transporto kamščiai, oro tarša, aukštos nekilnojamojo turto kainos. Visa tai reikalauja integruotų ir tvarių sprendimų, kad gyvenimo sąlygos Lietuvos miestuose gerėtų.

Be to, šalyje stebime ir priešingą situaciją – kai kuriuose miestuose gyventojų ženkliai mažėja. Todėl forumo metu ekspertai ieškos atsakymų, ką daryti, kad miestų traukimasis būtų tvarus, o tos teritorijos netaptų vaiduokliais.

Taip pat forumo metu dėmesys bus skiriamas besikeičiančiai tvarumo sąvokai ir kokią įtaką tai darė urbanistiniam vystymuisi. Tvarumas anksčiau buvo susijęs su taršos lygio ir žaliųjų plotų bei parkų kiekio skaičiavimu. Dešimtajame dešimtmetyje sąvoka pasikeitė, kai daugelis miestų ėmėsi naujo požiūrio į aplinkos, socialinio ir ekonominio miesto poveikio pusiausvyrą. Ji apėmė tokius rodiklius kaip energija, vandens naudojimas, tarša, nusikalstamumas, užimtumas, sveikatos apsauga ir kt. Dabar apie tvarumo rodiklius galvojame dar plačiau. Jie apima socialinę sanglaudą, biologinę įvairovę, gyvenimo kokybę, socialinę nelygybę, kultūros paveldo išteklių įveiklinimą ir kt.

Nuo 2007-ųjų Aplinkos ministerijos kartu su socialiniais partneriais kasmet organizuojamas Lietuvos urbanistinis forumas turi ilgametes bendradarbiavimo ir atvirų diskusijų tradicijas. Vienas iš pagrindinių jo siekių – integralus bendradarbiavimas, pripažįstant, kad urbanistinio planavimo problemos ir aktualijos turi būti sprendžiamos platesniame specialistų rate, apimančiame mokslą, verslą ir praktikus. Todėl forumas visada atviras naujoms idėjoms ir diskusijoms. Tai platforma pasidalinti tarptautine ir Lietuvos patirtimi, plėsti urbanistikos žinias.