Seime – visiškas pritarimas siūlymui griežtinti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę

Data

2020 01 23

Įvertinimas
5
seimas1.jpg

Šiandien sukviestos neeilinės Seimo sesijos pirmajame posėdyje daugiausia dėmesio buvo skirta aplinkosaugai.

Aplinkosaugos paketas, kaip prieš pradedant svarstyti su aplinkosauga susijusius teisės aktų projektus surengtoje diskusijoje pažymėjo aplinkos ministras Kęstutis Mažeika, Vyriausybės darbotvarkėje yra prioritetinis.

Šį vadinamąjį Klaipėdos paketą sudaro Aplinkos ministerijos rengtos Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, Aplinkos apsaugos, Mokesčio už aplinkos teršimą ir Aplinkos monitoringo įstatymų pataisos.

Pateiktiems siūlymams šiandien pritarė visi 89 posėdyje dalyvavę parlamentarai. Seimas už siūlomas pataisas dar turės balsuoti.

Šios pataisos padėtų sustiprinti aplinkos apsaugą šalyje. Jeigu Seimas jas priims, aplinkos apsaugos pareigūnai turės teisę patekti į visų įmonių ir įstaigų teritorijas, jose esančius objektus ir tikrinti, kaip laikomasi aplinkosauginių reikalavimų. Taip pat jie turės teisę laisvai imti ėminius, atlikti kontrolinius pirkimus, tyrimus ir matavimus, fiksuoti patikrinimą garso ir vaizdo priemonėmis ir kt. Nustačius, kad nesilaikoma taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ar taršos leidimo nustatytų sąlygų ir kyla pavojus aplinkai bei žmonių sveikatai, bus galima pateikti privalomąjį nurodymą sustabdyti įrenginio ar jo dalies eksploatavimą.

Siūlomos pataisos numato didesnį mokesčio tarifą už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių ir kitų pokyčių.

Ryšių su visuomene skyrius