Administracinės paslaugos

Aplinkos ministerijos teikiamos administracinės paslaugos:

 1. Informacijos teikimas asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje

 2. Asmenų skundų nagrinėjimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje

 3. Archyvo pažymų apie gautą darbo užmokestį ir (arba) darbo stažą išdavimas

 4. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymas

 5. Leidimo introdukcijai / reintrodukcijai išdavimas

 6. Želdynų projektų rengimo vadovo atestato išdavimas

 7. Leidimo veiklai, susijusiai su genetiškai modifikuotų mikroorganizmų ribotu naudojimu (2, 3, 4 rizikos klasės), išdavimas, panaikinimas

 8. Leidimo GMO apgalvotai išleisti į aplinką išdavimas, leidimo galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

 9. Sutikimas GMO apgalvotai išleisti į aplinką tiekimo rinkai tikslais: sutikimo GMO tiekti rinkai davimas, atsisakymas jį duoti, sutikimo GMO tiekti rinkai atnaujinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar jo galiojimo panaikinimas

 10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išvadų dėl valstybės lygmens planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai atrankos dokumentų, vertinimo apimties nustatymo dokumentų ir vertinimo ataskaitų teikimas

 11. Pažymos dėl architekto išsilavinimo ar architekto profesinės kvalifikacijos, įgytos Lietuvos Respublikoje, atitikties Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo reikalavimams išdavimas

 12. Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos konfederacijos piliečiams pažymos apie architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimą norint užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje išdavimas

 13. Trečiųjų šalių piliečiams piliečiams pažymos apie architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimą norint užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje išdavimas

 14. Laikinai ir kartais teikiamų architektūrinių paslaugų Lietuvos Respublikoje deklaracijos priėmimas ir paskelbimas

 15. Pažymos dėl statybos inžinieriaus išsilavinimo ar statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos, įgytos Lietuvos Respublikoje, atitikties Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo reikalavimams išdavimas

 16. Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos konfederacijos piliečiams pažymos apie statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimą norint užsiimti statybos inžinieriaus profesine veikla Lietuvos Respublikoje išdavimas

 17. Trečiųjų šalių piliečiams pažymos apie statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimą norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją Lietuvos Respublikoje išdavimas

 18. Laikinai ar kartais teikiamų statybos inžinieriaus paslaugų Lietuvos Respublikoje deklaracijos priėmimas ir paskelbimas

 19. Bandymų  laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumą, šio paskyrimo galiojimo sustabdymas ar panaikinimas

 20. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas (notifikavimas) pripažintos kompetencijos srityse  atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas, eksploatacinių savybių pastovumą, šio paskyrimo ir paskelbimo (notifikavimo) galiojimo sustabdymas ar panaikinimas

 21. Techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti Europos techninius įvertinimus, šio paskyrimo galiojimo sustabdymas ar panaikinimas

 22. Techninio vertinimo įstaigų paskyrimas pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus, šio paskyrimo galiojimo sustabdymas ar panaikinimas

 

Įstaigų prie Aplinkos ministerijos teikiamos administracinės paslaugos:

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-22