Pranešk, patark, įvertink

PRANEŠK APIE GALIMĄ KORUPCINIO POBŪDŽIO PAŽEIDIMĄ APLINKOS MINISTERIJOJE IR JOS ĮSTAIGOSE

Ar norite, kad su Jumis susisiektų? (Jei taip - pateikite kontaktinius duomenis):

Vardas, pavardė ar pavadinimas
El. pašto adresas
Telefono numeris

Pateikite informaciją apie asmenį (ar įvykį, procedūrą ar pan.), kuris, Jūsų nuomone, galimai pažeidžia korupcijos prevenciją reglamentuojančius teisės aktus:

* Vardas, pavardė
* Institucija, pareigos
* Nurodykite aplinkybes, dėl kurių kreipiatės

Dokumentai, pagrindžiantys paminėtas aplinkybes (jei turite):

Prisekite dokumentus
* Ar esate apie šį atvejį pranešęs (-usi) kitai institucijai?

PATARK: JŪSŲ PAGEIDAVIMAI, PASIŪLYMAI APLINKOS MINISTERIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR VIDAUS TYRIMŲ SKYRIUI

* Žinai, kokiai Aplinkos ministerijos ar jos valdymo srities įstaigų veiklos sričiai, procesui, procedūrai ar veiksmui turi būti skiriamas dėmesys? Esame atviri visiems Jūsų pasiūlymams. Nesidrovėk, nedvejok ir mums patark!

ĮVERTINK – MUMS SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ IR ĮVERTINIMAS

* Kaip vertinate Aplinkos ministerijos veiksmus korupcijos prevencijos srityje?
* Prašytume nurodyti Jūsų vertinimo priežastis:
* Ar teko kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl galimų korupcijos pažeidimų?
* Jūsų pasiūlymai ir pastabos: