Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

3. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

4. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.

5. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.                                          

6. Tvarko Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos (toliau – TPSIS) naudotojų duomenis, valstybės teritorijos bendrojo plano ir valstybės teritorijos dalių bendrųjų planų stebėsenos rodiklių rinkinius ir jų informaciją, šių rodiklių ir jų informacijos erdvinių duomenų rinkinius.

7. Rengia ir derina TPSIS duomenų gavimo ir teikimo sutarčių projektus su susijusių registrų ir informacinių sistemų tvarkymo ir (ar) valdymo įstaigomis.                               

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

                                                                       

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);

1.3. studijų kryptis – geologija (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – informacinių sistemų ar technologijų projektų valdymo patirtis;

1.6. darbo patirties trukmė – 2 metai.