Pareigų aprašymas Spausdinti

 TARŠOS PREVENCIJOS POLITIKOS GRUPĖS VADOVO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

            Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: