Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

5. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.

7. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.                                                            

8. Organizuoja ir koordinuoja Vienos konvencijos, Monrealio protokolo ir Europos Sąjungos reikalavimų dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų įgyvendinimą Lietuvoje.

9. Organizuoja ir koordinuoja Roterdamo konvencijos ir Europos Sąjungos reikalavimų dėl pavojingų cheminių medžiagų importo ir eksporto reikalavimų įgyvendinimą Lietuvoje.

10. Rengia ataskaitas pagal tarptautinius ir Europos Sąjungos reikalavimus apie ozono sluoksnį ardančias medžiagas, pavojingų cheminių medžiagų importą ir eksportą ir jas teikia Europos Komisijai, Ozono ir Roterdamo konvencijos sekretoriatui.

11. Organizuoja ir koordinuoja duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius teikimo reikalavimų įgyvendinimą.

12. Nagrinėja Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų dokumentus, rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis Lietuvos pozicijas, pasiūlymus, pristato juos Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose.

13. Nustatytąja tvarka atstovauja Lietuvai Europos Sąjungos Tarybos ir Komisijos darbo grupėse ir Komitologijos komitetuose, kitų Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų susitikimuose.                                                      

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

                                                                             

                                                   

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – chemija (arba);

1.3. studijų kryptis – gamtinė geografija (arba);

1.4. studijų kryptis – biologija (arba);

1.5. studijų kryptis – biochemija (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – aplinkosaugos srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.