Pareigų aprašymas Spausdinti

TARŠOS PREVENCIJOS POLITIKOS GRUPĖS

VYRESNIOJO PATARĖJO APLINKOS ORO KLAUSIMAIS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: