Pareigų aprašymas Spausdinti

TARŠOS PREVENCIJOS POLITIKOS GRUPĖS

 VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: