Pareigų aprašymas Spausdinti

TARŠOS PREVENCIJOS POLITIKOS GRUPĖS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

   Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

   Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: