Pareigų aprašymas Spausdinti

          KLIMATO KAITOS POLITIKOS GRUPĖS

VYRESNYSIS PATARĖJAS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: