Pareigų aprašymas Spausdinti

           KLIMATO KAITOS IR DARNAUS VYSTYMOSI GRUPĖS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: