Pareigų aprašymas Spausdinti

KLIMATO KAITOS IR DARNAUS VYSTYMOSI GRUPĖS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

            Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: