Pareigų aprašymas Spausdinti

KLIMATO KAITOS IR DARNAUS VYSTYMOSI GRUPĖS

 VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

                Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: