Pareigų aprašymas Spausdinti

   

            Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

            Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas: