Pareigų aprašymas Spausdinti

            Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

            Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: