Pareigų aprašymas Spausdinti

KLIMATO KAITOS IR DARNAUS VYSTYMOSI GRUPĖS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

            Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

            Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: