Pareigų aprašymas Spausdinti

1 Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

4. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

5. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.                                    

6. Nagrinėja klausimus, susijusius ekosistemų ir ekosisteminių paslaugų vertinimu ir vertinimo aspektų integravimu į valstybės strateginio ir teritorijų planavimo dokumentus ir programas, kitus dokumentus.

7. Nagrinėja, teikia išvadas ir rengia ataskaitas  struktūrinio padalinio kompetencijai priskirtose srityse ir teikia jas Europos Komisijai, tarptautinėms organizacijoms.

8. Atstovauja Aplinkos ministerijai šalies ir užsienio renginiuose ekosistemų ir jų paslaugų būklės vertinimo, atkūrimo ir apsaugos, genetinių išteklių išsaugojimo ir naudojimo klausimais.

9. Dalyvauja nagrinėjant klausimus, susijusius su genetinių išteklių apsauga ir naudojimu.

10. Nustatytąja tvarka dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus, skundus, prašymus ir pasiūlymus, rengia atsakymų projektus.                                 

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                          

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – biologija;

1.3. studijų kryptis – ekologija;

1.4. studijų kryptis – aplinkotyra;

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.