Pareigų aprašymas Spausdinti

TARŠOSPREVENCIJOS POLITIKOS GRUPĖS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: