Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: