Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

            Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

            Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: