Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – pagalbos aplinkos ministrui teikimo dėl ministerijos administravimo ir specialiosios veiklos srities funkcijas – gamtos apsaugos, miškų, saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio politikos formavimo.

            Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: