Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

           Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: