Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.                                

4. Nustatytąja tvarka bendradarbiauja su LR Seimo, Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, savivaldybių atsakingais pareigūnais pagal nustatytas veiklos sritis.

5. . nustatyta tvarka dalyvauja aplinkos ministro, Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų sudarytose darbo grupėse, tarybose, komisijose ir (ar) organizuoja jų darbą.

6. Užtikrina informacijos sklaidą ministerijos interneto tinklalapyje pagal nustatytas veiklos sritis.

7. Bendradarbiauja su ūkio subjektais, nevyriausybinėmis organizacijomis dėl sąvartynuose šalinamų atliekų mažinimą.                          

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – chemija;

1.3. studijų kryptis – biochemija;

1.4. studijų kryptis – biologija;

1.5. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.