Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

2. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.                             

5. Dalyvauja organizuojant Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano įgyvendinimą.

6. Nustatytąja tvarka atstovauja Aplinkos ministerijai šalies ir užsienio renginiuose saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio apsaugos klausimais.

7. Nustatytąja tvarka nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus, skundus ir teikia išvadas.

8. Koordinuoja Europos Sąjungos Žaliosios infrastruktūros strategijos įgyvendinimo procesus.

9. Dalyvauja rengiant pajūrio juostos apsaugą, tvarkymą planavimą reglamentuojančius teisės aktų projektus, teikiant išvadas dėl statinių statybos pajūrio juostoje.                                   

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – gamtinė geografija;

1.3. studijų kryptis – architektūra;

1.4. studijų kryptis – aplinkotyra;

1.5. studijų kryptis – ekologija;

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

12 Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.