Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Organizuoja ir kontroliuoja, kaip vykdomi Ministro Pirmininko, Vyriausybės ir ministro pavedimai.

2. Organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis, kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Vyriausybės programos nuostatas  ir teisėkūros reikalavimus.

3. Koordinuoja ir kontroliuoja šių įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sritis: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM,  VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros,  VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro.

4. Ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatydamas ir aptardamas ministro politines nuostatas bei sprendimus visuomenei, Seimo komitetuose, Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose.                                          

5. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

                           

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas ar jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.