Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Padeda ministrui spręsti ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus siekdamas užtikrinti Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimą.

2. Kaupia, sistemina informaciją ir rengia išvadas padėdamas ministrui įgyvendinti ministerijos kompetencijai priskirtas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Vyriausybės nutarimus ir sprendimus, Ministro Pirmininko potvarkius ir kitus dokumentus.

3. Analizuoja informaciją, prireikus organizuoja pasitarimus, teikia pasiūlymus ministerijos informacinių išteklių konsolidavimo ir informacinių sistemų modernizavimo ir skaitmeninimo klausimais; ministerijos pavaldžių institucijų teikiamų paslaugų, informacijos, monitoringo, registrų ir kitų procesų skaitmeninimo klausimais.

4. Padeda ministrui koordinuoti ir kontroliuoti įstaigų prie ministerijos veiklą, siekdamas užtikrinti ministerijos tikslų įgyvendinimą.                              

5. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.                                          

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.