Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Organizuoja ir kontroliuoja, kaip vykdomi Ministro Pirmininko, Vyriausybės ir ministro pavedimai.

2. Organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis, kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Vyriausybės programos nuostatas  ir teisėkūros reikalavimus.

3. Koordinuoja ir kontroliuoja šių įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sritis:Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus,  VšĮ „Grunto valymo technologijos“.

4. Ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatydamas ir aptardamas ministro politines nuostatas bei sprendimus visuomenei, Seimo komitetuose, Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose.                                 

5. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.           

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas ar jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;