Pareigų aprašymas Spausdinti

EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ IR EKONOMINIŲ PRIEMONIŲ DEPARTAMENTO

EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.

 Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: