Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.                                

5. Rengia dokumentus ir ataskaitas įgyvendinant ES teisės aktus,  Berno konvencijos, AEWA, Eurobats, Susitarimo dėl Meldinės nendrinukės apsaugos, CITES ir JT biologinės įvairovės konvencijos reikalavimus.

6. Nustatytąja tvarka atstovauja Aplinkos ministerijai šalies ir užsienio renginiuose gamtos apsaugos klausimais.

7. Nustatytąja tvarka nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus, skundus ir teikia išvadas.

8. Dalyvauja nagrinėjant klausimus, susijusius su gamtos apsaugos aspektų integravimu į ES bendrąją žemės ūkio politiką.

9. Dalyvauja rengiant Aplinkos ministerijos nagrinėjamų SPAV ir PAV atvejų išvadas biologinės įvairovės apsaugos klausimais.                                

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                        

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

\1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – biologija;

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.5. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.