Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

2. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.                                                                             

6. Dalyvauja biologinės įvairovės politikos formavime, ypatingą dėmesį skiriant biologinės įvairovės apsaugos ekonominiams klausimams, ekosisteminių paslaugų vertinimo ir integravimo į sprendimų priėmimą ir genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką klausimams.

7. Nustatytąja tvarka bendradarbiauja su gamtos apsaugos klausimus sprendžiančiomis Lietuvos valstybės institucijomis, mokslininkais, asociacijomis, gamybininkais ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

8. Nustatytąja tvarka nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus, skundus ir teikia išvadas.

9. Nustatytąja tvarka atstovauja Aplinkos ministerijai šalies ir užsienio renginiuose genetiškai modifikuotų organizmų naudojimo klausimais.                                                              

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                                                             

                                                   

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – biologija (arba);

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.6. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.