Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.

3. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.                                        

6. Koordinuoja ES invazinių rūšių reglamento klausimus, tvarko invazinių rūšių sąrašus, organizuoja Invazinių rūšių kontrolės tarybos veiklą.

7. Tvarko saugomų rūšių sąrašus, organizuoja Lietuvos raudonosios knygos komisijos veiklą.

8. Koordinuoja laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje, laukinių gyvūnų globos, zoologijos sodų klausimus.

9. Koordinuoja Lietuvos zoologijos sodo, Kauno Tado Ivanausko zoologijos  muziejaus veiklą.

10. Rengia dokumentus ir ataskaitas įgyvendinant ES teisės aktų, CMS ir kitų tarptautinių konvencijų reikalavimus biologinės įvairovės srityje.

11. Nustatytąja tvarka dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus, skundus, prašymus ir pasiūlymus, rengia atsakymų projektus.                                 

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                                                    

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – biologija (arba);

1.3. studijų kryptis – ekologija (arba);

1.4. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.