Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

3. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.                                        

6. Tvarko saugomų rūšių sąrašus, organizuoja Lietuvos raudonosios knygos komisijos veiklą.

7. Koordinuoja Lietuvos zoologijos sodo, Kauno Tado Ivanausko zoologijos  muziejaus veiklą.

8. Rengia dokumentus ir ataskaitas įgyvendinant ES teisės aktų, ASCOBANS, CMS ir kitų tarptautinių konvencijų reikalavimus biologinės įvairovės srityje.

9. Nustatytąja tvarka dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus, skundus, prašymus ir pasiūlymus, rengia atsakymų rojektus.

10. Koordinuoja ES invazinių rūšių reglamento klausimus, tvarko invazinių rūšių sąrašus, organizuoja Invazinių rūšių kontrolės tarybos veiklą.

11. Koordinuoja laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje (invazyvumo aspektai), laukinių gyvūnų globos, zoologijos sodų klausimus.                              

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                          

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – biologija;

1.3. studijų kryptis – ekologija;

1.4. studijų kryptis – aplinkotyra;

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.