Pareigų aprašymas Spausdinti

GAMTOS APSAUGOS IR MIŠKŲ GRUPĖS VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius  reikalavimus:

    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: