Pareigų aprašymas Spausdinti

GAMTOS APSAUGOS IR Miškų POLITIKOS GRUPĖS VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: