Pareigų aprašymas Spausdinti

GAMTOS APSAUGOS IR MIŠKŲ POLITIKOS GRUPĖS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: