Pareigų aprašymas Spausdinti

GAMTOS APSAUGOS IR MIŠKŲ POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIAISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: