Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius  reikalavimus:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: