Pareigų aprašymas Spausdinti

GAMTOS APSAUGOS IR MIŠKŲ POLITIKOS GRUPĖS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius  reikalavimus:

 

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: