Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

2. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

4. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.                                          

5. Nustatytąja tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus privačių miškų tvarkymo, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos klausimais, teikia išvadų projektus.

6. Nustatyta tvarka bendradarbiauja su užsienio valstybių ir ES institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, valstybės institucijomis, mokslo, tyrimų įstaigomis, suinteresuotomis visuomeninėmis organizacijomis  privačių miškų tvarkymo srityje.

7. Nustatytąja tvarka pagal kompetenciją atstovauja Aplinkos ministerijai Lietuvos ir užsienio valstybių, tarptautinėse bei Europos Sąjungos institucijose.

8. Pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudarytose komisijose ir darbo grupėse                                9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                          

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – miškininkystė;

1.3. studijų kryptis – teisė;

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – patirtis miškų srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

arba:

1.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.8. studijų kryptis – miškininkystė;

1.9. studijų kryptis – teisė;

1.10. darbo patirtis – patirtis miškų srityje;

1.11. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.