Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.

3. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.                                

5. Nustatytąja tvarka atstovauja Grupei kituose ministerijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose, taip pat kitose Lietuvos, užsienio valstybių įstaigose.

6. Grupės vadovui pavedus, rengia pažymas, teikia informaciją ir duomenis aplinkos ministrui ir aplinkos viceministrui, kuriam nustatyta statybos srities koordinavimo ir kontrolės funkcija;.

7. Nustatytąja tvarka bendradarbiauja statybos politikos klausimais su Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, ES ir (ar) kitų tarptautinių organizacijų, ar ES valstybių narių ar užsienio valstybių atsakingais pareigūnais.                                         

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                          

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – statybų srities patirtis;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.