Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

4. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualios informacijos apdorojimą.

6. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.

7. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

8. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.

9. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.                                        

10. Pagal Grupės kompetenciją statybos normavimo srityje nustatytąja tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, rengia atsakymus.                            

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                                                       

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – teisė (arba);

1.3. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);

1.4. studijų kryptis – architektūra (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statybų ar jų priežiūros srities patirtis ;

1.7. darbo patirties trukmė – 4 metai.