>

Architektūros ir inovacijų politikos grupės vadovės Astos Rokickienės einamųjų metų veiklos užduotys

1 užduotis. Užtikrinti, kad būtų parengti Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo pakeitimai ir aplinkos ministrui patvirtinti pateiktas tinkamos kokybės projektas dėl architektūros kokybės kriterijų vertinimo metodikos.

2 užduotis. Užtikrinti, kad būtų peržiūrėtas ir, nustačius pagrįstą poreikį, pakeistas architektų/kraštovaizdžio architektų/urbanistų  atestavimo teisinis reguliavimas.

3 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

4 užduotis. Užtikrinti, kad būtų parengti teisės aktų pakeitimai dėl medienos ir kitų organinių statybos medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose.

5 užduotis. Užtikrinti, kad būtų parengtas geros kokybės ir įgyvendinantis pagrindines Europines iniciatyvas (žaliąjį kursą, NEB ir t.t.) tvarių miestų gairių projektas.

Atnaujinimo data: 2023-10-03