>

Atliekų politikos grupės vadovės Vilmos Slavinskienės einamųjų metų veiklos užduotys

1 užduotis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių, Aplinkos ministerijos teisėkūros plano, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų, paklausimų atsakymų vykdymo terminų laikymosi koordinavimas.

2 užduotis. Koordinuoti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso pakeitimų rengimą, derinimą ir teikimą Lietuvos Respublikos Seimui.

3 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

4 užduotis. Koordinuoti Europos Komisijos iniciatyvų atliekų ir žiedinės ekonomikos srityse svarstymui Aplinkos DG reikalingas veiklas.

Atnaujinimo data: 2023-10-30