>

Centralizuotas vidaus audito skyriaus vedėjos Aušros Seibutytės-Butienės einamųjų metų veiklos užduotys

1 užduotis. Atlikti CVAS veiklos brandos vertinimą pagal Vidaus audito instituto parengtus Tarptautinius vidaus audito standartus ir Etikos kodeksą (pagal TOOL 19 standartą).

2 užduotis. Gerinti įstaigų veiklos kokybę.

3 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

Atnaujinimo data: 2023-10-03