>

Darnaus vystymosi ir strateginių pokyčių grupės vadovo Aurimo Saladžiaus einamųjų metų veiklos užduotys

1 užduotis. Koordinuoti projekto „Žaliųjų pirkimų plėtra“ įgyvendinimą.

2 užduotis. Koordinuoti projekto „Planuojamų investicijų aplinkosauginio efektyvumo ir atitikties žaliojo kurso prioritetams vertinimo metodikos parengimas“ įgyvendinimą.

3 užduotis. Koordinuoti projekto „Teisėkūros ir investicinių priemonių (ex ante) vertinimo sistemos sukūrimas pagal Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitus pamatuojamus aplinkosaugos rodiklius“ įgyvendinimą.

4 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

Atnaujinimo data: 2023-10-03