>

Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus vedėjos Linos Krasauskienės einamųjų metų veiklos užduotys

1 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

2 užduotis. Užtikrinti visų nuolat saugomų elektroninių dokumentų, esančių Vieningoje dokumentų valdymo informacinėje sistemoje, perdavimą Lietuvos valstybės naujajam archyvui.

3 užduotis. Pakeisti ne mažiau kaip 3 veiklos procesai, kurie sumažintų administracinę naštą.

Atnaujinimo data: 2023-10-03