>

Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento direktoriaus Inesio Kiškio einamųjų metų veiklos užduotys

1 užduotis. Paskirstyti 100 proc. 2014-2020 m. laikotarpio struktūrinių fondų lėšų.

2 užduotis. Parengti ir patvirtinti 2021-2027 m. laikotarpio ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašus ir gaires regioninio planavimo projektams.

3 užduotis. Identifikuotos rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu.

Atnaujinimo data: 2023-10-03