>

Europos Sąjungos investicinių priemonių įgyvendinimo skyriaus vedėjos Raimondos Juknaitės einamųjų metų veiklos užduotys

1 užduotis. Organizuoti Europos Sąjungos aplinkos ir klimato veiksmų programos (LIFE) 2023 m. kvietimo bendrojo finansavimo paraiškų vertinimą, atranką.

2 užduotis. Organizuoti projektų, kurie bus finansuojami 2021-2027 Europos Sąjungos lėšomis, projektų finansavimo sąlygų aprašų ir projektų finansavimo gairių parengimą ir tvirtinimą.

3 užduotis. Prisiimti įsipareigojimus dėl visų 2014 - 2020 m. finansavimo periodo Europos Sąjungos lėšų, skiriant projektams papildomą finansavimą.

Atnaujinimo data: 2023-10-03