>

Europos Sąjungos ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos Ligitos Vaičiūnienės einamųjų metų veiklos užduotys

1 užduotis. Gerinti atstovavimą Lietuvos interesams ES ir tarptautiniuose formatuose, pradėti pasirengimą LT pirmininkavimui ES Tarybai.

2 užduotis. Organizuoti EK pateiktos LT aplinkosauginio įgyvendinimo ataskaitos (EIR) pristatymą Lietuvoje.

3 užduotis. Užtikrinti tinkamą atstovavimą Lietuvai JT ir kituose tarptautiniuose susitikimuose.

4 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

Atnaujinimo data: 2023-10-03